قیمت الماس تراشکاری ( اینسرت ) HNMG و خرید انواع الماس تراشکاری ( اینسرت ) HNMG  

جستجوی پیشرفته

موجود بودن
وضعیت
سایز الماس تراشکاری ( Insert Size )
ضخامت الماس تراشکاری ( Insert thickness )
خمیدگی گوشه الماس تراشکاری ( R الماس )
براده شکن ( گل الماس Chip Breaker)
گرید الماس ( GRADE )
تلرانس الماس تراشکاری ( tolerances class )
شکل هندسی الماس تراشکاری (Insert Shape)
زاویه الماس تراشکاری ( Clearance Angle )
نوع و مشخصه الماس تراشکاری ( Insert Type )
طریقه روکش الماس
نوع الماس تراشکاری

فروش ویژه