ماسک تنفسی فیلتردار

ماسک تنفسی فیلتر دار

امروزه به دلیل گسترش جمعیت های شهری و متقابلا ترافیک و آلودگی هوا و همچنین گسترس ویروس نام آشنای کرونا، استفاده از ماسک بیش از پیش احساس می شود. برای جلوگیری از انتقال بیماری

و همچنین ورود ذرات آلوده ی گرد و غبار، باید از ماسک تنفسی استفاده کرد.

ماسک های تنفسی به انواع مختلفی تقسیم می شوند که هر کدام علاوه بر شباهتی که دارند ( جلوگیری از ویروس و آلودگی) ، تفاوت هایی نیز باهم دارند. ماسک تنفسی فیلتر دار، ماسک پزشکی، ماسک جراحی، ماسک سه بعدی، ماسک 5 لایه، ماسک سوپاپ دار از انواع ماسک های تنفسی هستند.

ماسک تنفسی فیلتردار یکی از انواع ماسک تنفسی است که به ماسکی پرکاربرد در جامعه ی امروزی مبدل گشته است. این ماسک تنفسی، بر روی خود یک فیلتر دارد، که این فیلتر از ورود هوای

آلوده به بدن شما جلوگیری می کند. یعنی اگر هوای آلوده ای در اطراف شما وجود داشته باشد، آن را می گیرد و هوای تمیز و بدون کوچک ترین آلودگی را به ریه های شما وارد می کند.

تاریخ انقضا ماسک فیلتر دار

عمر مفید هر ماسک فیلتردار اگر به طور مداوم استفاده شود، 8 ساعت بیشتر نیست. به طور کلی و در بعضی حالات باید زودتر از 8 ساعت این ماسک ها تعویض شود، وگرنه به سلامت شما آسیب خواهد زد. این حالت ها عبارتند از : 

اگر شکل و قالب ماسک در اثر استفاده ی طولانی شکل خود را از دست داده باشد و به طور کامل به صورت نچسبد و مابین ماسک و صورت فاصله وجود داشته باشد.

در صورتی که ماسک به خون، ترشحات و هر ماده و عمل عفونی آغشته شود، باید فورا تعویض گردد.

به این نکته باید توجه داشته باشید که اگر از ماسک بدون فیلتر استفاده می کنید، نباید بیشتر از دو ساعت به صورت مداوم بر روی صورت شما قرار داشته باشد.

ماسک تنفسی فیلتر دار

امروزه به دلیل گسترش جمعیت های شهری و متقابلا ترافیک و آلودگی هوا و همچنین گسترس ویروس نام آشنای کرونا، استفاده از ماسک بیش از پیش احساس می شود. برای جلوگیری از انتقال بیماری

و همچنین ورود ذرات آلوده ی گرد و غبار، باید از ماسک تنفسی استفاده کرد.

ماسک های تنفسی به انواع مختلفی تقسیم می شوند که هر کدام علاوه بر شباهتی که دارند ( جلوگیری از ویروس و آلودگی) ، تفاوت هایی نیز باهم دارند. ماسک تنفسی فیلتر دار، ماسک پزشکی، ماسک جراحی، ماسک سه بعدی، ماسک 5 لایه، ماسک سوپاپ دار از انواع ماسک های تنفسی هستند.

ماسک تنفسی فیلتردار یکی از انواع ماسک تنفسی است که به ماسکی پرکاربرد در جامعه ی امروزی مبدل گشته است. این ماسک تنفسی، بر روی خود یک فیلتر دارد، که این فیلتر از ورود هوای

آلوده به بدن شما جلوگیری می کند. یعنی اگر هوای آلوده ای در اطراف شما وجود داشته باشد، آن را می گیرد و هوای تمیز و بدون کوچک ترین آلودگی را به ریه های شما وارد می کند.

تاریخ انقضا ماسک فیلتر دار

عمر مفید هر ماسک فیلتردار اگر به طور مداوم استفاده شود، 8 ساعت بیشتر نیست. به طور کلی و در بعضی حالات باید زودتر از 8 ساعت این ماسک ها تعویض شود، وگرنه به سلامت شما آسیب خواهد زد. این حالت ها عبارتند از : 

اگر شکل و قالب ماسک در اثر استفاده ی طولانی شکل خود را از دست داده باشد و به طور کامل به صورت نچسبد و مابین ماسک و صورت فاصله وجود داشته باشد.

در صورتی که ماسک به خون، ترشحات و هر ماده و عمل عفونی آغشته شود، باید فورا تعویض گردد.

به این نکته باید توجه داشته باشید که اگر از ماسک بدون فیلتر استفاده می کنید، نباید بیشتر از دو ساعت به صورت مداوم بر روی صورت شما قرار داشته باشد.

جستجوی پیشرفته

موجود بودن
    وضعیت

      فروش ویژه