ماسک صنعتی

ماسک تنفسی صنعتی چیست

از ماسک صنعتی برای جلوگیری از لطمه به دستگاه تنفسی کاربران در محیط های صنعتی مختلف با آلودگی های موجود در هوا استفاده می شود. آلاینده های مورد نظر، اندازه ای کمتر از 100 میکرون دارند و به همین دلیل، با چشم غیرمسلح دیده نمی شوند و به آسانی وارد بدن می شوند.

ماسک صنعتی فیلتر دار

یک ماسک تنفسی اجزایی دارد که مهم ترین آنها فیلتر ماسک است. فیلتر وظیفه تصفیه هوا از مواد و ذرات آلاینده را دارد و هر چقدر قدرت فیلترینگ آن بالاتر باشد، اطمینان خاطر بیشتری برای افراد ایجاد می کند. از میان فیلترهای گوناگون ماسک صنعتی تنفسی، کاربردی ترین نوع فیلتر، فیلتر نانو الیاف است.

نانو الیاف در ماسک صنعتی شیمیایی

نانو الیاف گونه ای از مواد تصفیه و فیلترینگ به کار رفته در ماسک های صنعتی است که به خاطر وزن کم و نفوذ پذیری زیاد و منافذ کوچک، در ماسک های صنعتی به کار می رود. الیاف نانو خواص ویژه ای مثل سطح ویژه، همبستگی خوب منافذ و پتانسیل ترکیب شیمیایی دارند. این الیاف غالبا بر روی یک لایه اسپان باند قرار می‌گیرد.
در استفاده از ماسک صنعتی با فیلتر نانو، دو نکته دارای اهمیت است. اول، به هر میزان که الیاف تشکیل دهنده‌ی فیلتر ظریف تر باشند و قطر کمتری داشته باشند، قابلیت فیلتر کردن و تصفیه آلاینده های بیشتری را داراست. دوم، هر چه قدر که الیاف موجود در فیلتر بیشتر باشند، قادر است تا ذراتی با اندازه کوچکتر را پالایش می کند.

رده بندی ماسک های صنعتی فیلتر دار

موسسه ملی سلامت و ایمنی شغلی آمریکا کارایی فیلتراسیون ذرات را تقسیم‌بندی می کند که بر حسب آن، ماسک های تصفیه کننده هوا در سه سری N، R و P هرکدام به ترتیب، با راندمان هایی برابر با 95، 99، و 9/99 درصد دسته بندی می شوند. اتحادیه اروپا هم بر حسب استاندارد EN149 خود، درجه فیلتراسیون ذرات را طبقه‌بندی می‌کند.

ماسک تنفسی صنعتی چیست

از ماسک صنعتی برای جلوگیری از لطمه به دستگاه تنفسی کاربران در محیط های صنعتی مختلف با آلودگی های موجود در هوا استفاده می شود. آلاینده های مورد نظر، اندازه ای کمتر از 100 میکرون دارند و به همین دلیل، با چشم غیرمسلح دیده نمی شوند و به آسانی وارد بدن می شوند.

ماسک صنعتی فیلتر دار

یک ماسک تنفسی اجزایی دارد که مهم ترین آنها فیلتر ماسک است. فیلتر وظیفه تصفیه هوا از مواد و ذرات آلاینده را دارد و هر چقدر قدرت فیلترینگ آن بالاتر باشد، اطمینان خاطر بیشتری برای افراد ایجاد می کند. از میان فیلترهای گوناگون ماسک صنعتی تنفسی، کاربردی ترین نوع فیلتر، فیلتر نانو الیاف است.

نانو الیاف در ماسک صنعتی شیمیایی

نانو الیاف گونه ای از مواد تصفیه و فیلترینگ به کار رفته در ماسک های صنعتی است که به خاطر وزن کم و نفوذ پذیری زیاد و منافذ کوچک، در ماسک های صنعتی به کار می رود. الیاف نانو خواص ویژه ای مثل سطح ویژه، همبستگی خوب منافذ و پتانسیل ترکیب شیمیایی دارند. این الیاف غالبا بر روی یک لایه اسپان باند قرار می‌گیرد.
در استفاده از ماسک صنعتی با فیلتر نانو، دو نکته دارای اهمیت است. اول، به هر میزان که الیاف تشکیل دهنده‌ی فیلتر ظریف تر باشند و قطر کمتری داشته باشند، قابلیت فیلتر کردن و تصفیه آلاینده های بیشتری را داراست. دوم، هر چه قدر که الیاف موجود در فیلتر بیشتر باشند، قادر است تا ذراتی با اندازه کوچکتر را پالایش می کند.

رده بندی ماسک های صنعتی فیلتر دار

موسسه ملی سلامت و ایمنی شغلی آمریکا کارایی فیلتراسیون ذرات را تقسیم‌بندی می کند که بر حسب آن، ماسک های تصفیه کننده هوا در سه سری N، R و P هرکدام به ترتیب، با راندمان هایی برابر با 95، 99، و 9/99 درصد دسته بندی می شوند. اتحادیه اروپا هم بر حسب استاندارد EN149 خود، درجه فیلتراسیون ذرات را طبقه‌بندی می‌کند.

جستجوی پیشرفته

موجود بودن
    وضعیت

      فروش ویژه