آچار وسری بکس رونیکس

آچار بکس

آچار بکس که به آچار جغجغه ای هم معروف است در مواردی کاربرد دارد که برای پیچاندن پیچ و مهره در یک دور کامل، فضای کافی وجود نداشته باشد. در این مواقع با کمک این آچار و بدون جابجایی زیاد می توان به کار پرداخت.
آچار های بکس در سایز های متفاوت یا به اصطلاح در درایوهای متفاوت اعم از درایو 4/1 اینچ، 2/1 اینچ، 8/3 اینچ ، ا اینچ و ... ساخته می شوند. آچار بکس های جغجغه ای غالبا مجهز به قفل هستند.
برای افزایش کارایی، این ابزار دستی به صورت لقلقه ای و همراه با مفصل هم ساخته می شود تا به کمک آن بتوانیم تغییر زاویه را به خوبی انجام دهیم.

انواع بکس

آچار بکس برای کار، نیازمند بکس یا سری بکس است که استوانه هایی فلزی با یک قاعده مربعی و یک قاعده چند ضلعی به صورت چهار پر، شش پر ، هشت پر و دوازده پر هستند. سایز این سری ها متفاوت است و در واحدهای متریک و اینچی ساخته می شوند. این سری ها در اصل، رابط بین آچار بکس و قطعاتی مثل پیچ و مهره هستند و در دو رنگ سیاه و سفید مخصوص آچار بکس های بادی و دستی عرضه می شوند. آچار بکس و سری بکس معمولا به صورت یک مجموعه عرضه می شوند. 

بکس دستی

بکس های دستی معمولا از آلیاژ فولاد کروم وانادیوم و به رنگ سفید ساخته می شوند و برای کار با آنها نیازمند دسته بکس جغجغه ای هستیم. درایوهای رایج این سری ها به صورت 4/1 اینچ، 2/1 اینچ، 8/3 اینچ و ا اینچ هستند و معمولا به شکل شش پر یا دوازده پر ساخته می شوند.

بکس فشار قوی

سری بکس های فشار قوی با رنگ سیاه مخصوص کار با آچار بکس های برقی و آچار بکس های بادی هستند. جنس اغلب این بکس ها از آلیاژ فولاد کروم مولیبدن هستند که دوام و استقامت بالایی دارد. درایو های این سری ها گسترده تر از بکس های دستی هستند. بکس های فشار قوی در مقایسه با بکس های دستی قطر بیشتری دارند و به صورت شش پر ساخته می شوند.

آچار بکس رونیکس

در وب سایت فروشگاهی ابزارلاین انواع ابزار دستی و آچار از جمله انواع آچار بکس و سری بکس رونیکس به صورت مجموعه های باکیفیت و با شرایط مناسب به فروش می رسد. توجه داشته باشید که قیمت آچار بکس رونیکس و قیمت جعبه بکس رونیکس در حد مناسبی قرار داده شده است.
برای خرید جعبه بکس رونیکس می توانید از طریق همین صفحه اقدام نمایید.

آچار بکس

آچار بکس که به آچار جغجغه ای هم معروف است در مواردی کاربرد دارد که برای پیچاندن پیچ و مهره در یک دور کامل، فضای کافی وجود نداشته باشد. در این مواقع با کمک این آچار و بدون جابجایی زیاد می توان به کار پرداخت.
آچار های بکس در سایز های متفاوت یا به اصطلاح در درایوهای متفاوت اعم از درایو 4/1 اینچ، 2/1 اینچ، 8/3 اینچ ، ا اینچ و ... ساخته می شوند. آچار بکس های جغجغه ای غالبا مجهز به قفل هستند.
برای افزایش کارایی، این ابزار دستی به صورت لقلقه ای و همراه با مفصل هم ساخته می شود تا به کمک آن بتوانیم تغییر زاویه را به خوبی انجام دهیم.

انواع بکس

آچار بکس برای کار، نیازمند بکس یا سری بکس است که استوانه هایی فلزی با یک قاعده مربعی و یک قاعده چند ضلعی به صورت چهار پر، شش پر ، هشت پر و دوازده پر هستند. سایز این سری ها متفاوت است و در واحدهای متریک و اینچی ساخته می شوند. این سری ها در اصل، رابط بین آچار بکس و قطعاتی مثل پیچ و مهره هستند و در دو رنگ سیاه و سفید مخصوص آچار بکس های بادی و دستی عرضه می شوند. آچار بکس و سری بکس معمولا به صورت یک مجموعه عرضه می شوند. 

بکس دستی

بکس های دستی معمولا از آلیاژ فولاد کروم وانادیوم و به رنگ سفید ساخته می شوند و برای کار با آنها نیازمند دسته بکس جغجغه ای هستیم. درایوهای رایج این سری ها به صورت 4/1 اینچ، 2/1 اینچ، 8/3 اینچ و ا اینچ هستند و معمولا به شکل شش پر یا دوازده پر ساخته می شوند.

بکس فشار قوی

سری بکس های فشار قوی با رنگ سیاه مخصوص کار با آچار بکس های برقی و آچار بکس های بادی هستند. جنس اغلب این بکس ها از آلیاژ فولاد کروم مولیبدن هستند که دوام و استقامت بالایی دارد. درایو های این سری ها گسترده تر از بکس های دستی هستند. بکس های فشار قوی در مقایسه با بکس های دستی قطر بیشتری دارند و به صورت شش پر ساخته می شوند.

آچار بکس رونیکس

در وب سایت فروشگاهی ابزارلاین انواع ابزار دستی و آچار از جمله انواع آچار بکس و سری بکس رونیکس به صورت مجموعه های باکیفیت و با شرایط مناسب به فروش می رسد. توجه داشته باشید که قیمت آچار بکس رونیکس و قیمت جعبه بکس رونیکس در حد مناسبی قرار داده شده است.
برای خرید جعبه بکس رونیکس می توانید از طریق همین صفحه اقدام نمایید.

جستجوی پیشرفته

موجود بودن
    وضعیت