کلاه ایمنی کارگری

برای انجام امور مختلف صنعتی در محیط های کاری گوناگون از جمله کارگاه های ساختمانی، کارخانجات مختلف و سایر اماکن فنی، لازم است تا برای امنیت بدن افراد شاغل به چاره ای فکر کنیم. بسته به این که کدام عضو از بدن ما در معرض خطر و آسیب ناشی از حوادث کاری قرار داشته باشد، انواع تجهیزات ایمنی از قبیل دستکش کار، کلاه ایمنی، کفش ایمنی، ماسک و سایر لوازم ایمنی برای این کار ساخته می شوند و تمامی کارفرمایان موظند تا برای حفظ امنیت کارگران و مهندسان خود، از انواع این لوازم ایمنی استفاده نمایند. قیمت کلاه ایمنی کارگری هر چه که باشد از جان یک کارگر به مراتب کمتر و کم ارزش تر خواهد بود.
کلاه ایمنی شاید مهمترین لوازم ایمنی است زیرا از مهمترین بخش بدن یعنی سر و صورت ما محافظت می کند. این نوع محصول در دو دسته اصلی کلاه ایمنی مهندسی و کلاه ایمنی کارگری یا کلاه ایمنی صنعتی در بازار شناخته می شود.

چرا کلاه ایمنی برای کارگران لازم است ؟

به طور کلی برای حفظ امنیت یک کارگر در محل کار نیازمند کلاه ایمنی کارگران هستیم تا بتواند وظایف مختلفی را برای ما ایفا نماید. از جمله این وظایف عبارتند از :

محافظت از سر در برابر انواع آسیب

کلاه ایمنی صنعتی به خاطر منحصر به فرد بودن ساختار و جنس خود، در مقابل ضربات وارد شونده به سر، پرتاب اشیا به سمت سر و صدمات ناشی از جریان برق، محافظت خوبی به عمل می آورد.

محافظت در برابر لغزش و سقوط

کلاه ایمنی می تواند در صورت سر خوردن و یا سقوط کارگر، از سر او محافظت نماید و میزان صدمه را به کمترین حد ممکن برساند.

جلوگیری از صدمات ناشی از حوادث محل کار

در محیط های صنعتی ممکن است یک کارگر به خاطر رعایت نکردن اصول ایمنی و نیز ندیدن آموزش کافی برای کار با دستگاه های صنعتی، در معرض حوادث مختلف قرار بگیرد. داشتن یک کلاه ایمنی کار این صدمات را کنترل خواهد کرد.

برای انجام امور مختلف صنعتی در محیط های کاری گوناگون از جمله کارگاه های ساختمانی، کارخانجات مختلف و سایر اماکن فنی، لازم است تا برای امنیت بدن افراد شاغل به چاره ای فکر کنیم. بسته به این که کدام عضو از بدن ما در معرض خطر و آسیب ناشی از حوادث کاری قرار داشته باشد، انواع تجهیزات ایمنی از قبیل دستکش کار، کلاه ایمنی، کفش ایمنی، ماسک و سایر لوازم ایمنی برای این کار ساخته می شوند و تمامی کارفرمایان موظند تا برای حفظ امنیت کارگران و مهندسان خود، از انواع این لوازم ایمنی استفاده نمایند. قیمت کلاه ایمنی کارگری هر چه که باشد از جان یک کارگر به مراتب کمتر و کم ارزش تر خواهد بود.
کلاه ایمنی شاید مهمترین لوازم ایمنی است زیرا از مهمترین بخش بدن یعنی سر و صورت ما محافظت می کند. این نوع محصول در دو دسته اصلی کلاه ایمنی مهندسی و کلاه ایمنی کارگری یا کلاه ایمنی صنعتی در بازار شناخته می شود.

چرا کلاه ایمنی برای کارگران لازم است ؟

به طور کلی برای حفظ امنیت یک کارگر در محل کار نیازمند کلاه ایمنی کارگران هستیم تا بتواند وظایف مختلفی را برای ما ایفا نماید. از جمله این وظایف عبارتند از :

محافظت از سر در برابر انواع آسیب

کلاه ایمنی صنعتی به خاطر منحصر به فرد بودن ساختار و جنس خود، در مقابل ضربات وارد شونده به سر، پرتاب اشیا به سمت سر و صدمات ناشی از جریان برق، محافظت خوبی به عمل می آورد.

محافظت در برابر لغزش و سقوط

کلاه ایمنی می تواند در صورت سر خوردن و یا سقوط کارگر، از سر او محافظت نماید و میزان صدمه را به کمترین حد ممکن برساند.

جلوگیری از صدمات ناشی از حوادث محل کار

در محیط های صنعتی ممکن است یک کارگر به خاطر رعایت نکردن اصول ایمنی و نیز ندیدن آموزش کافی برای کار با دستگاه های صنعتی، در معرض حوادث مختلف قرار بگیرد. داشتن یک کلاه ایمنی کار این صدمات را کنترل خواهد کرد.

جستجوی پیشرفته

موجود بودن
    وضعیت

      فروش ویژه